Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Prosis Yönetim‘ in vizyonu doğrultusunda kurulan Higem ( Hizmet Geliştirme Merkezi) tarafından sürekli geliştirilerek devam eden hizmetleri, teknolojiyi de kullanarak, kat malikleri/sakinlerin ve müşterilerin beklentilerini karşılama noktasında, kolay ulaşılabilir ve güvevenilir hizmetler olarak geliştirir, günceller ve üretiriz.

Kalite yönetim sistemi ISO 9001ve diğer kalite standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
Toplam Kalite Yönetimi felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici ve öncül yaklaşımların belirlenmesi,
Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, hizmet sektöründe kalite ve hizmetler açısından öncü ve örnek bir hizmet firması olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz...
prosis bina yönetimi
X