Peyzaj Bakım Hizmetleri

Peyzaj Bakım Hizmetleri

Peyzaj, ana gayrimenkulün (Apartman, site, iş merkezi vb.) dolaylı olarak da sizin gayrimenkulünüzün değerini artıran, düzenli bakım hizmetinin aksatılması durumunda ise bağımsız bölüm (daire) için büyük maliyetler ile yeniden oluşturulması gereken çok önemli bir sosyal donatı alanıdır.

Peyzaj bakım hizmetleri Prosis Yönetim‘ in alanında uzman, nitelikli, hizmet eğitimli profesyonel personelleri ile entegre hizmet ürettiği özel ve önemli bir departmandır.

Peyzaj Bakım Hizmetleri alanında ProFarm markasıyla hizmet vermektedir. ProFarm, öncelikli olarak Prosis Yönetim’ den destek, danışmanlık veya yönetim hizmeti alan toplu yaşam alanları ve tesisler için hizmet üretmekle birlikte diğer bina ve tesisler içinde aynı kalitede hizmet üretmektedir.

Peyzaj Bakımın Hizmetlerinin görev ve sorumlulukları; 

Periyodik olarak çim biçme işini yapmak ve çim alanların kenarlarının düzeltilmesini sağlamak,
Yabancı otları ayıklamak başta olmak üzere, çim alanlarının bakım işlemlerini yapmak,
Bitkilerin ve fidanların -rüzgar ve diğer olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için- hereklemesini yapmak,
Yeşil alanlarda gübreleme, sulama, çapalama ve budama işlemlerini gerçekleştirmek,
Bahçelerin ve tüm yeşil alanların genel düzenini sağlamak, görünümünü estetize etmek,
Bitkilerde hastalıklara neden olacak çeşitli zararlıları yok etmek için ilaçlama yapmak.
X