Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile apartman/site yönetim planında belirtilen hükümlerin, yönetici tarafından; zamanında, tam ve mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi ve kat malikleri kurulunda görüşülmesi gereken hususların planlanması, alınan kararların uygulanması için firmamız tarafından danışmanlık hizmeti verilir. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen konular yerine getirilir ve apartman/site ile yapılacak sözleşmede teminat altına alınır.  

Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar kendi yöneticiniz tarafından yerine getirilir. Bu alternatifte yönetici sorumluluğu apartmanınız yöneticisine ait olacaktır.

     Site/apartmanınızda seçilen yöneticinizin yapmak zorunda olduğu ve zaman alıcı işler firmamız tarafından üstlenilecektir. 

Denetim kurulunun/denetçinin firmamız tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinin devamlılığı nın onaylanması ile 3. aşama olan Tam Profesyonel Yönetim hizmetine geçilir. 

 

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı;

7/24 ulaşılabilen SİM (Sakinlerle iletişim merkezi) desteği,
7/24 ulaşılabilen Profesyonel yönetici desteği ( Periyodik gama toplantılarımızla profesyonel yönetici desteği.)
Kanunlar ve Hukuki mevzuat bilgi desteği,
Hukuki anlaşmazlıklarda avukat desteği,
İdari, mali mevzuat ve saha hizmetleri bilgi desteği,
Mali mevzuat anlaşmazlıklarında mali müşavirlik hizmeti,
İşletme projesi hazırlanması, tebligat ve onay sürecinin yönetimi,
Yönetim kurulu başkanı/yönetici ve denetim kurulu başkanı/denetçinin kullanımına sunulacak internet destekli mali yönetim programı. ( İnternet tabanlı programın sorumluluğu ek sözleşme ile sağlanmaktadır.)
Apartman/site sakinlerinin bilgisayar, tablet, akıllı telefon kullanarak internet üzerinden borç takibi ve kredi kartı ile ödeme yapabilecekleri sistem,
Firmamız tarafından entegre üretilen ( Temizlik, ilaçlama, teknik bakım, peyzaj bakım vb.) hizmetlerde %20 indirimli ücretlendirme. ( Hizmet vermeye başladığımız site/apartmanın bulunduğu lokasyon firmamız için yeni ise entegre hizmet üretilebilen zamana kadar satın alınan hizmet bedelleri iade faturası düzenlenerek %20 indirim sağlanacaktır.)
Karar, işletme vb. defterlerin belgeler dikkate alınarak işlenmesi ve noter onayı,
Kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takip edilmesi, aylık gelir, gider ve borçlu listelerini her ay düzenli olarak hazırlanarak yöneticinize teslimi,
Apartman/sitenizle ilgili resmi iç ve dış yazışmaların yapılması,
Ortak kullanım alanı faturalarının takibinin yapılması ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
Apartman/site görevlisi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, iş yönetim programları yapılması, gerekli bildirgeleri, vizite kağıtlarını hazırlanarak yöneticinize ulaştırılması,
Apartman/site ile ilgili vizyonist yaklaşımlı, analitik değerlendirme sunumlu profesyonel düzeyde projelendirme hizmeti verilmesi.
X