İş kanunu

İş Kanunu

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları;

   Madde 110-Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun tam metnini incelemek için lütfen aşağıdaki linke ulaşınız. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

X