Yönetim Hizmetleri

Profesyonel Bina Yönetimi

Apartman/sitenizde yapılan genel kurulda yöneticiliğe şirketimizin seçilmesini takiben başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde firmamız yöneticilik görevini bir sonraki genel kurula kadar sürdürür.

Profesyonel Tam Yetkili Yönetim Hizmetlerimiz;

Tek taraflı yaptırımları esas alan bir yönetim sözleşmesi yerine, iki tarafın dakarşılıklı hassasiyetlerini koruyan yönetim hizmet şartlarımızın tamamını içeren ve 634 Sayılı K.M.K’ nun 41. Maddesini de dikkate alan bir sözleşme,
Ulaşılabilir, tam profesyonel konut sitesi yönetici hizmeti ve ulaşılabilir tam profesyonel kaliteli hizmetler,
Toplu yaşam alanlarının yönetiminde hukuki dayanak olan 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun yöneticinin görev ve sorumluluklarını tanımlayan 35. Maddesinde yer alan hükümlerin tamamını eksiksiz yerine getirmek,
Profesyonel, akademik eğitimli ve alanında uzman bir ekiple mali yönden güçlü, hukuki yönden etkin, idari yönden verimli ve sosyal yönden zengin bir site yönetimi,
Tüm kat malikleri ve site sakinlerinin denetimine açık şeffaf, denetlenebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı. Bununla birlikte internet/web tabanlı program ile kat malikleri ve sakinlerin kredi kartı ile online ödeme yapabilecekleri mali yönetim program hizmeti,
Ulaşılabilir, tam denetimli, profesyonel kalitede entegre hizmet modeli ile aidat giderlerinin %30 daha az olacağı bir yönetim,
En temel hedefimizin, ana gayrimenkulün (Apt/Sitenizin) emlak değerini artırıcı ve sakinlerin memnuniyetini sağlayıcı hizmetler üretmek olduğunun bilinciyle yaşam alanınıza hizmet üretmek.

Şirketimiz bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

7/24 ulaşılabilen SİM (Sakinlerle iletişim merkezi) desteği,
7/24 ulaşılabilen Profesyonel yönetici desteği ( Periyodik ziyaretlerimizle profesyonel yönetici desteği.)
Kanunlar ve Hukuki mevzuat bilgi desteği,
Hukuki anlaşmazlıklarda avukat desteği,
İdari, mali mevzuat ve saha hizmetleri desteği,
Mali mevzuat anlaşmazlıklarında mali müşavirlik hizmeti,
İşletme projesi hazırlanması, tebligat ve onay sürecinin yönetimi,
Profesyonel düzeyde sıfır hata töleranslı web tabanlı interaktif mali yönetim. Apartman/site sakinlerinin bilgisayar, tablet, akıllı telefon kullanarak internet üzerinden borç takibi ve kredi kartı ile ödeme yapabilecekleri sistem,
Firmamız tarafından entegre üretilen ( Temizlik, ilaçlama, teknik bakım, peyzaj bakım vb.) hizmetlerde %30 indirimli ücretlendirme/faturalandırma.
Karar, işletme vb. defterlerin belgeler dikkate alınarak işlenmesi ve noter onayı,
Kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takip edilmesi, aylık gelir, gider ve borçlu listelerini her ay düzenli olarak takip edilmesi,
Apartman/sitenizle ilgili resmi iç ve dış yazışmaların yapılması,
Ortak kullanım alanı faturalarının takibinin yapılması ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
Apartman/site görevlisi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, iş yönetim programları yapılması, gerekli bildirgeleri, vizite kağıtlarını hazırlanarak yöneticinize ulaştırılması,
Apartman/site ile ilgili vizyonist yaklaşımlı, analitik değerlendirme sunumlu profesyonel düzeyde projelendirme hizmeti verilmesi.Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,
Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların gerekirse uzman hukukçularımız vasıtası ile icra marifetiyle tahsilinin sağlanması,
Apartman ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,
Apartmanımızda su, kanalizasyon, elektrik, asansör,çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,
Apartmanımız görevlisi ile ilgili olarak SGK'ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması, vizite kağıtlarının hazırlanması ve diğer işlemlerinin takibi,

gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra apartmanınız genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görevsüresi içinde yönetim planı ve işletme projesine uygun olmak şartı ile eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.

Yöneticilik görevimiz süresince asla elden para toplanmayacaktır. Apartman sakinleri tüm ödemelerini apartman adına açtırılacak banka hesabına veya interaktif web tabanlı program ile kredi kartı ile yatıracaklardır. Bu hesaptan para çekme ancak yönetici sözleşmesinde belirtilen üst limit dahilinde yapılabilecektir.

X