Gürültücü komşuyu 3 adımda durdurun! Yönetici neler yapabilir?

Toplu yaşam alanlarımızda duyarlı davranmalıyız…

Toplumsal belleğimizde yer etmiş olan mahalle kültürümüzdeki az katlı, sıcak ve samimi ilişkilerin yaşandığı aile kavramının eskilerde kalmak üzere olduğu bir döneme doğru ilerliyoruz… Kentlerimizin hızlı bir dönüşüm yaşadığı yeni yaşam tarzımız olan çok katlı, çok kültürlü ve zengin sosyal içerikli apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarımızda ilişkiler de giderek yüzeyselleşiyor… Hayatımızı idame ettiğimiz kentlerimizde görece daha özel hissettiğimiz apartman ve sitelerin ortak yaşam alanlarında ve meskenlerimizde diğer sakinlerle bir arada sorunsuz bir yaşamı sürdürmemiz için hassas ve duyarlı davranmamız gerektiği gerçeğiyle yüzleşiyoruz…

Gürültücü komşuya dur de!

Apartman ve site komşuluk ilişkilerimiz nasıl olmalıdır?

Her yeni biraz da zorlukları beraberinde getiriyor. Şöyle ki; alışageldiğimiz kültürün yerini alan apartman ve site komşuluk ilişkileri yaşamındaki mimari gerçeklikten kaynaklı (Aile içi kavgalar-şiddet, Müzik çalarlar, TV, Ses Cihazları, Müzik Enstrümanları, Topuklu Ayakkabı, Terlik, Ayak Sesleri, Ev içi Spor Aktiviteleri ( Koşu Bandı, Ağırlık, Fitness çalışmaları), Çocukların Sesleri, Koşuşturmaları, Oyunları, Ağlamaları, Evde Yapılan Temizlik İşleri, (Süpürge Sesleri vs.), Bina Tadilatları, bağımsız Bölüm Tadilat ve Revizyonları, Aynı Evde Yaşayan Genç Grupların Gürültüleri, Aynı Binada bulunan İşyeri-Dükkan-Konut Kullanım Farklılıkları, Dikkatsiz İş Görme Alışkanlıkları, Pet (evcil hayvan, köpek vs.) doğal davranış sorunları vb) gibi bir çok konudaki işitsel (gürültü) durumları daha fazla hissederiz ve hassas davranışlar sergileriz. Her ne kadar dikkatli davranışlarla hareket edilmeye çalışılsa da bazen yaşanan durumlardan kaynaklı rahatsızlık oluşabilmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikle sakin, serin kanlı ve empati bilinciyle hareket ederek daha önceden de bildiğimiz ‘’komşuluk hukuku’’ kavramını öncelikli değer alarak gerekli uyarıları karşı tarafın benimseyebileceği şekilde sözlü olarak bildirmek ilk işimiz olmalıdır. Bunun ötesinde gelişen ve/veya gelişmesi muhtemel davranışların adli hukukun yerini alabileceğini unutmamalıyız.

Apartman ve site komşuluk ilişkileri‘ nde şikayet mekanizması işletilmeden önce gürültünün tanımını yaparak bu işe soyunmak en mantıklısı olacaktır. Gürültüyü en hafif tabirle; “uyumsuz, düzensiz bir biçimde çıkan, istenmeyen rahatsız edici her türlü ses” olarak tanımladığımızda bir o kadar da göreceli bir kavram olduğunu fark ederiz. Kime göre gürültü kime göre değil tüm bunlar sakinlerin öncelikle kendi aralarında çözmeleri gereken konular olduğunu açığa çıkartıyor. Burada karar verildikten sonraki atılması gereken adımlar bizler tarafından bizzat atılabileceği gibi apartman ve site yönetimi tarafından da yapılabilmektedir. Burada önemli olanın güzel bir Anadolu deyimimizdeki gibi ‘’en son söyleyeceğini en başta söylemek’’ hatasını yaparak ‘’testiyi kırmadan’’ sorunları çözümlemeyi ilke edinmek en doğru tercihimiz olmasının sağlanmasıdır.

Gürültücü komşu için yönetici neler yapabilir?    

Diyelim ki; apartman ve site komşuluk ilişkileri sorunun çözümünde apartman/site yöneticimizden yardım talep ettik yönetim bu sorunu nasıl çözecek? Yöneticiniz ilk olarak iletişim kanalları üzerinden (sms, whatsaap, ilan panosu veya mesken bilgilendirmesi vb.) şikayet konusunun ele alındığı bir metinle genel bir bilgilendirme yapılmasını sağlayarak iyileşmenin kontrolünü izlemelidir. Sonuç vermeyen bu girişimden sonra işin renginin değişeceği hukuki bit sürece evrilebileceği ön görüsüyle 634 Sayıllı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 25. Maddesini https://prosisyonetim.com.tr/kat-mulkiyeti-kanunu/ dikkate alarak ‘’çekilmezlik hali dilekçesi’’ üzerinden üç aşamalı bir aksiyonun ilk adımı atılarak meskende ikamet eden sakine eğer maliki değilse malikine de eş zamanlı yazılı iadeli taahhütlü bir mektupla kısa ve öz durumu özetlemelidir. Şikayet devam ediyor ise ikinci bir eş zamanlı yazılı mektup bu kez sakine ve konunun ilgilisi olan kolluk kuvveti birimine  (zabıta, polis karakolu) veya çevre ve şehircilik il müdürlüğüne  bildirilir. Yapılan bildirimle birlikte ilgili birim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  ise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası olarak komşulara 1.594 TL ( bin beş yüz doksan dört lira), komşu bir ticari işletme, işyeri, atölye veya dükkan ise bu durumda para cezası 16 bin 81 liraya kadar uygulanabiliyor. Bununla beraber sizi rahatsız eden komşunuz “eğlence yeri ise” bu  ceza 32 bin 165 liraya kadar yükselebiliyor. Zabıta veya polis ile; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5326.pdf göre 204 TL “gürültüden”, 204 TL “rahatsız etmekten” olmak üzere iki farklı türden caydırıcı olabilen ceza kesilebiliyor.

Apartman ve site komşuluk ilişkileri

Bu aşamanın da sonuçsuz kaldığı durumda  yöneticinin karar alarak bağlı bulunan idari yerin Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)  33. Maddesine https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf istinaden başvuruda bulunulmalıdır.

Sulh mahkemesi  hakimi tarafından 250 liradan başlayarak 2 bin TL’ye  kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilebilir. Tüm bu süreçler ilerlerken yönetici veya herhangi  bir sakine kötü davranış sergilenmiş ise manevi tazminat konusu ayrıca talep edilebilir.

Yorum yapın

X