Apartman ve Siteler Covid-19’ dan Etkilenmeden Canlı Konferans Sistemiyle Olağan Genel Kurul Toplantısını Nasıl Yapabilir?

  • Anasayfa
  • Bina Yönetimi
  • Apartman ve Siteler Covid-19’ dan Etkilenmeden Canlı Konferans Sistemiyle Olağan Genel Kurul Toplantısını Nasıl Yapabilir?

Toplu yaşam alanlarımızda hassas ve duyarlı davranmalıyız.

Deneyimlerimiz ve gözlemlerimizin bize gösterdiği gerçek; Yaşamakta olduğumuz dönemde ve bizi hayatın her alanında olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgınının özellikle metropol kentlerimizin toplu yaşam alanları olan apartman ve sitelerin ortak alanlarda da tehdit ediyor. Kentlerin toplu taşıma, toplanma ve gezintiye uygun tüm alanlarında olduğu kadar görece daha özel hissettiğimiz apartman ve sitelerin ortak yaşam alanlarında da sakinlerin hassas ve duyarlı davranmalarının önemli olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz.

Bina yönetimleri pandemi şartlarıyla her anlamda imtihandan geçiyor…

Toplu yaşam alanlarında alınan her hizmetin kat malikleri ve sakinlerin dikkatinden kaçmadığı düşünülürse pandemi salgınının daha ilk günlerinden beri gerek dezenfeksiyon uygulaması gerekse de el dezenfektanı noktalarıyla hijyen hizmetlerini yerine getiren yönetimlerin salgınla olan imtihanları sadece bu kadarla da kalmıyor…

Bina yönetim planı ile hüküm verilen olağan/olağanüstü genel kurullar pandemi etkisinden kurtuluyor

Yılın ilk aylarından bu yana toplumsal olarak mücadele ettiğimiz pandemi salgını yılın son günlerine geldiğimiz bu günlerde de etkisini hala sürdürüyor. Toplu yaşam alanlarının anayasası olan bina yönetim planlarında yönetimin belirlendiği olağan genel kurulların genellikle her yılın Ekim ayından başlayarak bir sonraki yılın Şubat ortasına kadar süren dönemlerde yapılması hükümleri bulunmaktadır. Mevcut yönetim/yönetim kurullarının olağan genel kurullarını kat maliklerinin tedirginliği ve de devletin yayınlamış olduğu genelgelerle fiziki olarak yapmasını engellenmiş gibi görünse de bu konuda (her ne kadar tam bu durum için söylenmiş olmasa da; demokrasilerde çareler tükenmez:) tamamen çaresiz değiliz.

Çağını ve geleceği iyi okuyan firma güçlü teknolojik alt yapısı ile video konferans üzerinden toplatılarını planlayabiliyor..

Şöyle ki; İçinde yaşadığımız yüzyılın bilişim ve iletişim çağı olduğunu kabullenmiş olarak hayatımızı şekillendirmesine izin verdiğimiz her türlü teknolojik alt yapılar ve donanımsal, yazılımsal faydalar bu konuda da çözümü bizlere olanaklı hale getirebilmektedirler. Her ne kadar küçük apartmanlar için olanaklı olan imza metninin karar defterine yazılarak kapılardan imzalar alınarak sonuca gidilebiliyor olsa da daha büyük site, rezidans ve iş merkezleri gibi toplu yaşam alanları için bu çözüm yetersiz kalmaktadır. Bu işi profesyonel olarak yapan apartman ve site yönetim hizmet firmalarından olan Prosis Yönetim Hizmetleri teknolojik alt yapısı güçlü olarak bu konuda yönetimlerini üstlendikleri toplu yaşam alanlarının aylık yönetim ve denetim, üç aylık bilgilendirme ve karar toplantısı ve yıllık olağan genel kurullarını canlı konferans sistemiyle gerçekleştirilmesi, resmi belgelerin usulüne uygun olarak tebligat, çağrı mektupları ve rapor çıktılarının alınarak arşivlenmesini sağlayarak hukuka uygun hale getiriyor.

Sunmuş olduğumuz yönetim destek, danışmanlık ve tam yetkili yöneticilik hizmetlerimizde bizi tercih eden apartman, site ve rezidans yönetimleri hiçbir konuda çözümsüz değildir

Yorum yapın

X